ICT-opdrachten Master Nederlands 2009-2010
Deze pagina gebruik ik ter afsluiting van, maar ook als verwijzing naar mijn ICI-eindopdrachten.
In mei ben ik begonnen ( zie logboek) aan deze opdrachten. Een maand lang ben ik in de ban geweest ( en nog) van wiki: thuis en op mijn school. Een maand geleden moest ik het nog maar afwachten of ik het een en ander voor elkaar zou kunnen krijgen. Nu, een maand later, ben ik eigenlijk best wel trots dat ik mijn wiki ter inzage kan aanbieden.
In het begin zat ik nog op een ‘verkeerd’ spoor. Ik had voor diverse onderwerpen, naar achteraf bleek, diverse wiki’s aangemaakt. Een studiegenoot attendeerde mij hier op. De vergelijking met boeken werd gemaakt. Een wiki moest ik zien als één boek met verschillende hoofdstukken. Maar ik had inmiddels zogezegd een boekenkast met diverse boeken aangemaakt. Ik heb mijn best gedaan om deze ‘boekenkast’ terug te brengen tot dat ene boek met diverse hoofdstukken. Zelf zie ik mijn hele wikigebeuren ook wel als een soort verkeersplein: één hoofdplein ( hoofdwiki) met wegen ( links) naar kleinere pleinen ( subwiki’s). Via de links kan je ( bijna) altijd weer terug naar de hoofdwiki. In dit stadium is er echter soms nog sprake van éénrichtingsverkeer, gelukkig geen doodlopende weggetje!


Hoe zit mijn wiki in elkaar?
· Hoofdwiki: http://jeannettekuiper.wikispaces.com/
· Home: logboek +
Eigen reactie op page ICT-opdrachten tweede bijeenkomst
·
ICT-opdrachten tweede bijeenkomst
· 1b3 Leerlingen uit 1b3 hebben fictieopdrachten via deze wiki ingeleverd
· 1b7 Leerlingen uit 1b7 gaan fictieopdrachten op deze wiki zetten
· Dichtbeelden Dit project van mijn studiegenoot Corneline sprak mij aan

· Projecten: 1.opdrachten Fictie 2. Lezen 3. Poëzieproject = voor mijn eindopdracht 4. Theaterrecensies Just for fun! Mijn hobby! 5. Evaluatievragenlijst over wiki = voor mijn eindopdracht
· Projectweek De Verleiding Dit brugklasproject is van een studiegenoot
+
REFLECTIE EN VISIE OP IVT NEDERLANDS
·
Schrijversproject

Toelichting op de opdrachten tweede bijeenkomst:
· http://ictnederlands.wikispaces.com heb ik goed bestudeerd voor ik begon aan welke opdracht dan ook. Deze site gaf mij inzicht in het fenomeen wiki
· http://23onderwijsdingen.nl vond ik interessant om te bestuderen
Mijn reflecties t.a.v. bovengenoemde sites zijn te lezen onder het kopje ‘ICT-opdrachten' tweede bijeenkomst.

· Na bestudering van bovengenoemde sites heb ik gekozen voor het werken via wiki. Het leek mij een overzichtelijke manier van interactief bezig kunnen zijn en ook zag ik mogelijkheden tot het verwerken van mijn reflecties op mijn verschillende bezigheden in het kader van de ICT-opdrachten. Alles in één, daar komt het op neer. Wel zo makkelijk!
·
Vragen over wiki aan mijn medestudenten en/of reageren op wikisites van medestudenten heb ik vaak gedaan op verschillende manieren: via de knop Discussion, via de mailbox van wiki, maar ook via de gewone ( HU) mail. In eerste instantie ging het om technische vragen. Op een gegeven moment kwam ik ook toe aan inhoudelijke zaken. Heel veel wikisites van studiegenoten heb ik bekeken, via Producten studenten HU 09-10.Sommige sites betroffen mijn interessegebied voor schoolzaken, zoals Dichtbeelden waarin veel ideeën over poezië en het project De verleiding, speciaal voor de brugklas. Van deze projecten ben ik member geworden.

Toelichting op de eindopdracht:

· Op de page van Projecten staat een link naar Poëzie. Hier staat mijn project dat ik heb gebruikt voor mijn eindopdracht.
· Beginsituatie, doelstellingen, logboek / projectverloop, voor- en nadelen, voorlopige conclusie en evaluatie staan op deze page bij elkaar.
· De evaluatie van dit project op wiki staat onder het kopje Vragenlijst over wiki. Aangezien het project nog niet is afgerond is de evaluatie gedaan door een pilotgroepje leerlingen. De evaluatie met alle deelnemende leerlingen zal over twee weken plaatsvinden op dezelfde manier; d.m.v. een vragenlijst op SurveyMonkey.
· De algemene conclusie van de pilotgroep over wiki is positief!!
· Mijn reflectie op diverse onderdelen staan ook vermeld op de page Poëzie.


DANK!
Ten slotte wil ik dank uitbrengen aan velen:
· Mijn studiegenoten, met speciale vermelding van de leden van mijn leerteam: Corneline, Fred en Martin V. Zonder hun support was ik nooit zover gekomen in korte tijd.
· Mijn leerlingen. Nadat ik had uitgelegd dat wiki voor mij ( als digibeet) een ICT-opdracht was, werkten zij volop mee en gaven mij ook veel goede tips!
· Mijn collega’s, waaronder systeembeheerder Jeroen en Menno als ICT-specialist van de vakgroep Nederlands. Ik hecht veel waarde aan zijn oordeel over wiki en sluit een samenwerkingsverband t.a.v. wiki in het nieuwe studiejaar niet uit.
· Mijn gezinsleden! Sinds het eerste zonnige weekend( met Pinksteren) dit jaar tot nu aan toe heb ik mij onttrokken aan veel gezinsactiviteiten. Desondanks toonden zij begrip voor mijn situatie en menig huishoudelijke taak werd zonder morren uitgevoerd. Ook vanaf deze zijde kwamen mij veel digitale tips tegemoet.