Voor de bijeenkomst op 3 maart heb ik de WIKI http://ictnederlands.wikispaces.com bestudeerd en heb ik vijf onderwerpen bekeken op http://23onderwijsdingen.nl
Deze tweede opdracht vond ik lastig omdat ik nog helemaal niet thuis ben in deze materie en ik veel onderwerpen op voorhand al niks voor mij vond.
Ik heb de volgende onderwerpen bestudeerd, niet zozeer om ze op korte termijn te implementeren in mijn lessen, maar wel om meer op de hoogte te zijn van ict-toepassingen.

Wat inspireerde mij en waarom:
LibraryThing
Een mooi instrument om samen met je leerlingen, maar ook met je collega´s, te bouwen aan een literatuurlijst, filmlijst. Handig instrument bij boekverslagen en balansverslag. Het inspireert mij omdat het een medium is dat leerlingen aanspreekt en het mogelijk boeken e.d. meer naar een leerling brengt dat een gewone bibliotheek. Ik vind het ook mooi omdat het interactief is: de leerling bouwt mee aan de ´bibliotheek´ op school.

Ik heb wel vragen bij het uiteindelijke product: het komt commercieel over en is het daarom wel geschikt voor het onderwijs? Is het als een product van school vorm te geven?
Online documenten maken en delen
Dit onderdeel spreekt mij aan omdat het naar mijn mening goed toepasbaar is bij Its Learning, de elo waar ik op school mee werk. Ik heb Google docs bekeken en het lijkt mij een goed instrument om documenten van school te waarborgen op Its Learning. Documenten zijn zodanig te bewerken dat het schooldocumenten zijn. Toepasbaar op vele terreinen: binnen de sectie Nederlands, maar ook binnen het mentoraat, intranet etc.

Wiki
Ik heb in mijn 4havo-klas laten vallen dat ik met hen een wiki wilde maken over literatuur. Leerlingen reageerden erg enthousiast. Ikzelf ben ook erg enthousiast over mogelijke eindproducten, maar het proces om daar te komen, staat mij wat tegen. Wat weerhoudt mij er van om met een groep enthousiaste leerlingen dit vorm te gaan geven? Tijd. Ik heb tussen lespraktijk, mentoraat en eigen gezin veel te weinig tijd om hier in te duiken. Ik zie wel het nut en noodzaak in van een wiki voor het onderwijs.

Weblog
Lijkt mij vooral een leuk medium. Volgens mij goed inzetbaar in het mentoraat. Echter ook leuk voor projectweken. Leerlingen kunnen dan via de weblog anderen laten weten wat ze gedaan hebben. Ik heb vragen bij de inzet op scholen door leerlingen: veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke zaken. Hoe zijn deze te waarborgen?

Web 2.0
Hier staat enorm veel informatie op. Datgene waar ik op door ben gegaan is ´online presentaties maken´. Presenteren is een speerpunt op mijn school en er wordt veel aandacht aan besteed. Ik zou graag meer aandacht willen schenken aan het maken van visueel mooie presentaties. Hier zou ik echt dieper op in willen gaan.