Ik heb op de site http://23onderwijsdingen.nl de volgende 5 items bestudeerd:
Online werken/documenten maken en delen;
Librarything;
Webblogs en literaire blogs;
Onderwijs 2.0;
Microbloggen met twitter.

Wat inspireerde mij en waarom?
Wat bij alle vijf de items steeds terugkomt/overlapt, is dat ik een eigen blog moet hebben. Wil ik alle aanverwante opdrachten kunnen oefenen en uitproberen.
Dit inspireert mij om een eigen blog te maken. Mede ook omdat dit mijn leerlingen zal aanspreken. Ook hoop ik zo efficiënter te kunnen werken.

Waar heb ik vragen over?
Hoe maak ik een zo efficiënt mogelijke blog voor mezelf en mijn leerlingen. Graag wil ik ook meer weten over de toegankelijkheid van mijn eigengemaakte blog. Kan Jan en alleman er op? Of moet ik eerst altijd toegang verlenen (dit werd mij niet duidelijk).
Wat zou ik (eventueel) zelf willen gaan doen?
Een eigen blog maken en beheren. Die ik op school kan inzetten/gebruiken voor het inleveren van leesverslagen. Tijdens het college kwam al ter sprake dat je een blog kan gebruiken als alternatief voor bijvoorbeeld de gebruikelijke leesverslagen.
Dit lijkt mij een prima idee. Dit sluit, hoop ik, beter aan bij mijn leerlingen.

Wat heb ik daarvoor nodig?
Mijn eigen blog.
Ontwikkeltijd.
Enthousiasme en participatie van mijn collega’s Nederlands en leerlingen op school.
In de klas:

Eventueel lesplan
Met mijn leerlingen wil ik digitaal aan de slag. Eerst mijn eigen blog starten en dan aan de hand van een opdracht (
gericht op het leesverslag) de leerlingen digitaal via mijn blog met elkaar te laten communiceren over literatuur.

Wat wil je bereiken?
Na overleg op 3 maart met Frits Criens. Hebben wij besloten onze krachten te bundelen. Een blog en eigen wiki had eerst onze voorkeur, maar aangezien wij voor het merendeel eindexamenklassen lesgeven vonden wij dit leuker om mee te experimenteren begin volgend jaar. Nu focussen wij ons op de 3e klassen in verband met ons lesprogamma. Hierdoor hebben wij gekozen voor Librarything.
Wij willen namelijk bereiken dat onze leerlingen een eenvoudiger en hippere manier van keuzemogelijkheid krijgen aangeboden betreffende literatuur.
Waarom wil je dit bereiken?
Wij willen dit bereiken omdat:
1. leerlingen vinden het lastig om een boek te kiezen;
2. wij willen een hipper imago van de huidige leeslijst.
Wat is de bijdrage va ICT hierbij?
De bijdrage van ICT hierbij is volledig. Librarything is digitaal.
Leerlingen moeten het Net op om digitaal een boek te kunnen kiezen, ook zorgen wij voor interactie want wij willen dat leerlingen bij gelezen boeken een review van minimaal 5 regels (maximaal 10) schrijven. Ook willen wij zelf er een rating van moeilijkheidsgraad bij enkele boeken geven zodat het nog overzichtelijker wordt voor de leerlingen. Leerlingen mailen hun review aan ons.
Hoe pak je dit aan, Hoe ga je de uitkomst evalueren?
Wij vullen gezamenlijk onze eigen page Ilovenederlands bij Librarything. Verder hebben wij enkele lessen voor onze leerlingen. De uitkomsten van deze lessen vullen wij zelf digitaal in nadat de leerling ons gemaild heeft. Jammer genoeg kan dit niet direct via Librarything alles moet via ons, de digitale beheerder.
Evalueren doen wij doormiddel van evaluatie via de leerlingen (formulieren of eventueel via surveymonkey). Ook is dit pas goed mogelijk volgend jaar omdat onze site Ilovenederlands dan weer door nieuwe leerlingen gebruikt gaat worden en jaarlijks wordt aangevuld met nieuwe boeken en reviews.Logboek
Woensdag 3 maart 2010:
Samen met Frits Criens een groepje gevormd. Wij gaan onze scholen samen laten werken doormiddel van Librarything.com. Aangezien wij graag leerlingen op een hippere manier willen laten kennismaken met nieuw te lezen literatuur.
Woensdag 10 maart 2010:
Afspraken gemaakt over onze doelstellingen en hetgeen wij willen bereiken. Wij geven ons zelf de tijd tot woensdag 31 maart 2010 om te komen tot een gedegen lesplan en een gaatje in het rooster op school voor de uit te voeren taken.
Woensdag 7april 2010:
Vanaf heden, beiden, Librarything.com vullen en vormgeven en lessen met de leerlingen uitvoeren.
Voor vrijdag 14 mei 2010, leerling commentaar op etc. invullen op Librarything.com, zodat wij in het weekend van 15 mei 2010, week 19/20, het een en ander kunnen verbeteren, aanpassen.

Woensdag 28 april 2010:
Tussentijdse evaluatie gehad betreffende onze vorderingen.
Conclusies:
- Het invoeren van boeken kost enorm veel tijd (denk aan kaft zoeken, ranking, informatie bijvoegen etc.);
- Lessen afnemen loopt ook niet voorspoedig, aangezien het internet op school er plots uitlag. Hierdoor genoodzaakt leerlingen thuis te laten werken (wat overigens een enorm succes was).
- Samen contact via sms, mail en telefoon werkt, maar is niet altijd even makkelijk.
- Afspraak gemaakt dat het koppelen van niveaus/moeilijkheidsgraad een speerpunt wordt voor volgend cursusjaar. Nu is dat gedeeltelijk gelukt en nog niet voor de volle honderd procent.

Woensdag 19 mei 2010:
ICT bijeenkomst HU. Ons werk staat grotendeels. Helaas nog niet heel veel boeken. Het invoeren van informatie, nieuwe boeken etc. vergt enorm veel tijd. Soms moeilijk i.v.m. fulltime banen, eigen bedrijf en eindexamenklassen.
Voor zover wel al erg tevreden aangezien:
- Wij als scholen met leerlingen samenwerken;
- Leerlingen dit een veel leukere, hippere en vooral informatieve manier vinden om het juiste leesboek te vinden;
- Er wordt volop gebruik van gemaakt;
- Een perfecte samenwerking ook voor de komende jaren tussen onze scholen en leerlingen.

Woensdag 16 juni 2010:
Alles van ICT binnen zijn en digitaal vermeld staan.


Evaluatie van de behaalde resultaten
Zie
**http://www.librarything.nl/catalog/ilovenederlands** en ictnederlands.wikispaces.com/studenten+HU+09-10 de pagina’s van Ellen van Leeuwen en Frits Criens.
Wij zijn tot op heden enorm tevreden. Zoals jullie al kunnen lezen bij ons logboek hebben wij gedegen resultaten behaald en vooral ons doel, een hippere, veel gebruikte en bekeken leeslijst. Die bijdraagt aan meer interesse voor het lezen van literatuur is op het moment behaald. Wat alles nog interessanter maakt is dat wij met dit project doorblijven gaan op onze scholen.
Het enige minpunt, althans, het nog te behalen punt is dat wij toch graag de niveaus aan de boeken willen koppelen zodat de leeslijst nog overzichtelijker en aantrekkelijker wordt voor onze leerlingen.Leerling-evaluatie


Frits heeft met zijn mentorklas T3a het gebruik van de website in een klassengesprek geëvalueerd. Ellen heeft dit bij T3b gedaan. We hebben de site erbij geroepen op het smartboard en de leerlingen laten reageren en zo nodig doorgevraagd.

De leerlingen zijn over het algemeen erg positief over de site. Als voordelen van deze site noemen ze de mogelijkheid om boeken meteen overzichtelijk te zien. Ook de minireview van het boek ervaren ze als erg positief. Vooral de afbeelding van het boek vinden ze een grote plus. Sommige leerlingen hebben zich zeggen ze zelf, een beetje te makkelijk van het schrijven van de recensie afgemaakt.

Het zou volgens hun beter zijn als er duidelijkere eisen waren voor de recensie. Zelf zijn we het daar wel mee eens, maar een voordeel nu is dat je ‘echte meningen’ krijgt en geen meningen die bedacht zijn volgens een vooraf opgelegd schemaatje. Leerlingen die een boek écht de moeite waard vonden hebben er bijvoorbeeld meer werk van gemaakt.

Hun favoriete voorpagina is er een met alleen maar afbeeldingen van kaften. Daaruit blijkt dat ze erg visueel zijn ingesteld. Dat er boeken op de site staan waar geen plaatje bij staat vinden ze maar ‘dom’ en zo’n boek zouden ze naar eigen zeggen niet snel uitkiezen. Ook vinden ze het raar dat de boeken op de site er soms anders uitzien dan de uitgave die zij lenen. Het is dus heel belangrijk om bij alle boeken goede omslagfoto’s te plaatsen, want die zijn misschien nog wel belangrijker dan de reviews. Dat de verschillende uitgaven er soms anders uitzien is bijna niet op te lossen, je kunt alleen eens af en toe kijken of er nog een recenter plaatje is.

De leerlingen van Ellen missen de mogelijkheid om zelf te reageren op een boek. Het lijkt hun leuk om bijvoorbeeld te kunnen stemmen en ze zouden liever nog zelf de recensie willen toevoegen. De leerlingen van Frits vinden het raar dat er reviews op staan van allerlei leerlingen die zij niet kennen (dat zijn leerlingen van Ellen van Leeuwen). Ze vinden eigenlijk dat we het met onze eigen school alleen moeten doen. Sommige leerlingen vinden het zo leuk om aan de site te werken dat het ze zelfs leuk lijkt om zelf een digitale leeslijst aan te leggen. Wij hebben in elk geval besloten dat we er volgend jaar samen mee doorgaan.

De trefwoorden werken volgens de leerlingen helemaal niet goed en dat blijkt ook te kloppen. De trefwoorden zijn met punten en hoofdletters ingevoerd en moeten met komma’s en kleine letters worden ingevoerd. Dat probleem hebben we deze week aangepast, alle boeken hebben nu trefwoorden in kleine letters.

Een andere opmerking die bij Frits naar voren komt is dat het voor veel leerlingen niet duidelijk is dat het niet duidelijk is welk boek ze nu mochten lezen en welk niet. Dat komt omdat er veel jeugdboeken bijstaan die een T3-leerling op mijn school niet meer mag lezen. Daarom heb ik aan de volwassenboeken een niveau toegevoegd. In de toekomst moeten ze dan bijvoorbeeld 2 boeken van niveau 1, minimaal 2 boeken van niveau 2 of 3 boeken van niveau 3 of hoger.

Het webadres vinden de leerlingen van Ellen lastig, ze willen graag een linkje van de website naar de schoolsite. Dat is inderdaa een logisch vervolg, maardan moet het natuurlijk wel door de collega's gedragen worden.

Over het algemeen dus veel positieve reacties, maar ook veel verbeterpunten. Het meest opvallende vinden we dat ze de plaatjes zo belangrijk vinden. Dat is iets om zeker rekening mee te houden.


Reflectie

De behaalde resultaten:
Ik ben zeer tevreden. Leerlingen werken met onze eigen site bij Librarything.com en leerlingen vinden het enorm leuk om zelf mee te mogen denken/beslissen.
Ondanks de tijdsdruk en hectische periode van uitvoering is alles in grote lijnen gelukt. Dat maakt mij erg blij en geeft een voldaan gevoel.
Verder ben ik trots dat Frits en ik samenwerken met onze leerlingen.
De leerresultaten van mijzelf:
Werken met ICT tijdens de les was ik al gewend, de zogenaamde uitvoerfase. Echter de input fase van het zelf maken van een elektronische leeromgeving voor Nederlandse lessen met behulp van ICT vond ik een uitdaging. Eerst zag ik hier best tegenop aangezien ik mijzelf niet beschouw als een whizzkid. Hierdoor gaf het mij een nog grotere voldoening want het is enorm meegevallen.
Vooral ben ik erg te spreken over de site 123onderwijsdingen.nl, deze site is enorm overzichtelijke en geeft precies aan hoe je zelf alles kan maken. Enorm handig. Ook het gewoon proberen en samenwerken met leerlingen via digitale mogelijkheden (mail, wiki’s etc.) vind ik erg leuk. Bijkomende handigheid ICT is een snel en handig medium. Opdrachten maken/mailen en het samen uitvoeren met de leerlingen in een digitale omgeving vind ik erg makkelijk en efficiënt.
De mogelijkheden van inzetten van ICT in mijn onderwijspraktijk:
Ik gebruikte al ICT alleen dan via de uitvoerfase en het mailen van opdrachten. Nu zelf aan de slag gaan met de inputfase vind ik leuk en drempelloos geworden.
Volgend jaar en de komende jaren blijven wij doorgaan met Librarything.com. Wij zijn Frits en ik, maar ook mijn school het Oosterlicht College.
Ook ben ik geïnteresseerd geworden in een blog als vervanging voor het ouderwetse leesverslag bij ons op school. Nu reproduceren leerlingen leesverslagen en zij vullen maar wat in. Dit vind ik een gemiste kans. Ook ben ik bang dat dit huidige werken via het leesverslag bij ons op school leerlingen demotiveert om een boek te lezen. Met collega’s op school heb ik hier al over gesproken. Het lijkt hen een uitstekend idee. In september 2010, het nieuwe cursusjaar, staat ‘het leesverslag’ hierom op de agenda bij de vaksectie Nederlands.
Kortom ICT is bij mij in mijn onderwijspraktijk meer dan welkom. Tevens ben ik van mening dat dit onvermijdelijk is. Technologie is de toekomst.