2. Weblogs in het onderwijs:
 • Wat inspireerde mij en waarom?
 • Het lijkt me ideaal als er door studenten samengewerkt wordt via een weblog o.i.d. Op deze manier denk ik dat je als docent ook snel doorhebt waar de studenten zich op dat moment mee bezig houden. Je kunt je in meerdere of mindere mate bemoeien met het voortgangsproces.

 • Waar heb ik vragen over?
 • geen vragen.

 • Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
 • Projecten begeleiden m.b.v. een weblog.

 • Wat heb ik daarvoor nodig?
 • Kennis over het opstarten van een weblog.
12. Library thing
 • Wat inspireerde mij en waarom?
 • Als je langzamerhand een bibliotheek gaat aanleggen, doe je er volgens mij altijd je voordeel mee. Het is gemakkelijk om naar te verwijzen. Ook is het ideaal dat het door anderen eventueel uitgebreid kan worden.

 • Waar heb ik vragen over?
 • Ik moet zelf nog precies uitzoeken hoe ik iets dergelijks maak.

 • Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
 • Een online-bieb aanleggen. Graag met goede jeugdliteratuur.

 • Wat heb ik daarvoor nodig?
 • Kennis van Library thing.
5. Auteursrecht en plagiaat
 • Wat inspireerde mij en waarom?
 • Aangezien er mijns inziens veel te veel plagiaat wordt gepleegd, lijkt het me goed om daar allereerst duidelijke afspraken over te maken. Tevens wil ik zoeken naar een manier waarop het gemakkelijk op te sporen is. Er schijnen diverse programma's voor te zijn. Die wil ik leren ontdekken.

 • Waar heb ik vragen over?
 • Welke programma's zijn er en hoe werkt het. Is het ook mogelijk om te achterhalen of er iets is overgenomen van hogere jaars. Dat is met de eenvoudige Google-oplossing niet te vinden.

 • Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
 • Leren werken met een plagiaat-opspoor-applicatie.

 • Wat heb ik daarvoor nodig?
 • -
16. Microbloggen met Twitter
 • Wat inspireerde mij en waarom?
 • Ik lees en hoor tegenwoordig erg veel over Twitteren. Ik heb geen idee hoe het in zijn werk gaat. Graag zou ik daar meer van willen weten.

 • Waar heb ik vragen over?
 • Heb ik er ook wat aan in mijn onderwijspraktijk? Biedt het voordelen?

 • Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
 • Kennismaken met Twitter.

 • Wat heb ik daarvoor nodig?
 • -
13. Wiki's
 • Wat inspireerde mij en waarom?
 • Ik heb enige moeite moeten doen om te ontdekken hoe het werkt bij wiki's. Gaandeweg ging ik het voordeel inzien. Ik denk dat het ook heel handig is om in te zetten bij je lessen. Ik denk vaak dat ik iets dergelijks zou moeten hebben. Een verzamelsite waar studenten hun materialen vandaan kunnen halen en waarop ik kan communiceren met ze. Nu mail ik het een en ander, maar dit lijkt me gemakkelijker om alles te delen. Tevens kunnen ze op deze manier ook aan projecten werken. Net als bij de weblogs.
Waar heb ik vragen over?
Hoe werkt het? Hoe maak ik een wiki aan. Kan het ook op een of andere manier geïntegreerd worden in de schoolsite? Net als sharepoint.
 • Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
 • Iets dergelijks opzetten voor mijn eigen onderwijspraktijk.

 • Wat heb ik daarvoor nodig?

 • Kennis van wiki's.


3e bijeenkomst:

Voorzet voor de eindopdracht:

Vorig jaar begon ik als docent Nederlands op een pabo. Ik kreeg zo ontzettend veel nieuwe indrukken te verwerken, dat het me allemaal een beetje duizelde. Deze opdracht kwam daarom erg slecht uit voor mij. Ik moest al op mijn tenen lopen om alles te kunnen bolwerken en daarom paste dit onderdeel gewoon even niet in mijn plaatje.
Inmiddels ben ik een jaar verder. Nog steeds staat dit onderdeel van WAB open. Het is heel lastig om zomaar ICT toe te passen in een bestaand programma. De studenten krijgen en moduleboek en daar staat van stap tot stap vermeld wat ze te wachten staat in de verschillende colleges. Ik kan dus niet zomaar een college besteden aan ICT. Vandaar dat ik gezocht heb naar een andere oplossing:

Aanleiding:
Als vakgroep Nederlands hebben wij de vakgroep ICT van onze school ingeschakeld om mee te denken over het gebruik van ICT in onze colleges en daarbuiten. Allereerst zijn we erg druk geweest met het bekijken van software en websites. We kwamen tot een criterialijstje waar volgens ons de software aan moet voldoen.
Mijn collega ICT bracht niet zo lang geleden de wiki in. Studenten leren in het eerste jaar werken met wiki’s. Ideaal voor ons om zo informatie te delen. Om een opdracht voor mijn studie te laten welslagen, is het voor mij belangrijk dat ik er een bijdrage mee kan leveren voor mijn eigen school. Vandaar dat ik hier relevante mogelijkheden zie. Geregeld krijg ik vragen van studenten of ik ze nog even de link van die ene site of het in de les genoemde bestand wil mailen. Een site waar we dergelijke informatie delen met studenten, is er niet. Wel delen we informatie met de vakgroepleden via een sharepointsite. Aangezien studenten in pabo 1 leren werken met wiki’s en wij als vakgroep nadenken over het delen van informatie, leek het me een prima plan om een wiki te ontwerpen waar studenten bruikbare informatie van kunnen halen.

Wat wil ik bereiken?
Ik wil bereiken dat wij van alle modules en keuzevakken (vda’s) die wij geven, relevante informatie op een wiki zetten, zodat studenten daar vrij gebruik van kunnen maken.

Waarom wil ik dit bereiken?
In de afgelopen twee jaar merkte ik dat hier nog een hiaat zat. Ik krijg zo ontzettend vaak mailtjes van studenten dat ze graag een bestandje gemaild zouden willen krijgen dat ik in de les heb laten zien, of ze vragen me nog om de site die ik noemde in les X. Ik denk dat het uiteindelijk een minimale inspanning is voor ons docenten om even de wiki bij te werken als dat nodig is. Het aardige is ook dat het volgens mij kan groeien door de jaren heen. Oude bestanden of sites kun je verwijderen, terwijl je de nieuwe inzichten kunt plaatsten. Het opzetten hiervan kost even tijd, maar ik denk dat als we op deze manier gaan werken, dat het ons uiteindelijk tijd op gaat leveren. We hoeven immers minder mails te beantwoorden.

Wat is de bijdrage van ICT hierbij?
Wat is de bijdrage of de meerwaarde? Ik denk dat de meerwaarde wel duidelijk is. Als dergelijke informatie op papier aangeleverd zou worden, kost dat ten eerste veel papier en betrokkenen raken het overzicht kwijt. Nu is in één oogopslag duidelijk wat er te downloaden is en dan is de keuze vrij of het wel of niet gebruikt gaat worden.
De reden dat ik niet gedacht heb aan een omgeving waarin producten kunnen worden ingeleverd door studenten, heeft ermee te maken dat die mogelijkheid er net is bij ons op school. Wij werken met het cijferprogramma Trajectplanner. Sinds dit jaar is het voor studenten ook mogelijk om daar hun producten in te leveren. Om dan ook zoiets te gaan opzetten voor een wiki, vind ik overbodig.

Hoe pak je het aan?
Ik maak een opzet. Allereerst zet ik al onze modules en keuzevakken op een rij. Vervolgens kijk ik bij ieder onderdeel wat relevante sites zijn en welke bestanden ik wil delen. Die zet ik allemaal online. Als dat af is, wil ik het graag delen met mijn vakgroep en met mijn collega ICT. Bewust laat ik het nog even niet zien aan studenten. Eerst moeten wij beslissen of wij op deze manier willen werken.

Hoe ga je de uitkomst evalueren?
Als de vakgroepleden gereageerd hebben, wil ik overleggen met hen of we inderdaad op deze manier willen werken en of we de link dus aan studenten geven.
Ik ben heel benieuwd hoe studenten reageren op een dergelijke mogelijkheid voor het delen van informatie.

Eindopdracht:
1. Zie vakgroepnederlands.wikispaces.nl . Hierboven staat beschreven wat de aanleiding was en welke bedoelingen ik ermee heb. Didactische motieven liggen er niet direct aan ten grondslag. Wel denk ik dat het zeer bruikbaar is en daar gaat het om, toch?
2. Logboek:
Op 2 december 2009 hebben we de eerste bijeenkomst. Eerlijk gezegd duizelt het me allemaal een beetje. Van alles komt voorbij: wiki, allerlei onderwijsdingen, weblogs etc. Nu ben ik geen complete digibeet, maar dit is allemaal een beetje veel. Jeroen brengt het enthousiast en dat is belangrijk. Voor mij is het nog heel lastig om te bedenken hoe ik het wil gaan inzetten op mijn eigen school.
Het huiswerk heb ik bestudeerd en dat staat hier verder allemaal gemeld op de wiki. Heel leerzaam om te zien op welke mogelijke manieren je ICT kunt inzetten in je onderwijs.
Tijdens de tweede bijeenkomst is het de bedoeling om zelf alvast aan het werk te gaan met een opzet. Nog steeds weet ik niet goed wat ik moet doen. Jeroen geeft me de tip om eens te kijken op weblogs van een pabodocent uit (ik weet het niet meer). Dat heb ik gedaan, het zag er allemaal inspirerend genoeg uit, maar nog steeds zie ik er geen gat in.
Als ik er dan tijdens de derde bijeenkomst achter kom dat ik het nog steeds niet weet, besluit ik om het naar volgend jaar door te schuiven. Dat heeft er alles mee te maken dat het eerste jaar op de pabo zo ontzettend veel van mij vraagt, alle nieuwe indrukken moet ik verwerken. Het lukt me amper om de ballen in de lucht te houden. Iets nieuws erbij bedenken met ICT, gaat niet lukken.
In het cursusjaar 2010-2011 heb ik het ook allemaal een beetje laten versloffen. Totdat ik nog niet zo lang geleden enthousiast gemaakt werd door mijn collega ICT. Ineens was het idee geboren. Lessen en discussies zie ik niet zitten met studenten. Ze klagen al steeds dat ze het zo druk hebben. Dit lijkt me een uitermate geschikte oplossing.

Evaluatie van de resultaten
Het leuke is dat op het moment dat ik nog bezig was met het maken van deze wiki, mijn collega van ICT al reageerde. Dit soort dingen proberen zij te promoten binnen de verschillende vakgroepen. Aanvankelijk was ik niet heel enthousiast. Ik zag het echt als een ‘moeten’. Daarbij kwam ook dat het bij ons op school niet mogelijk is om lesmateriaal te ontwikkelen binnen de bestaande modules. Alles staat omschreven en daar kunnen we niet van afwijken. Daarom was ik heel blij met het contact dat er was tussen onze vakgroep en de vakgroep ICT. Inmiddels heb ik de wiki ontworpen en ik kan zeggen dat ik tevreden ben met het resultaat. Ook zie ik het nut ervan in. Studenten kunnen vrij materialen verkrijgen en websites die we genoemd hebben tijdens de colleges kunnen ze bekijken. Het is de bedoeling dat ze het gebruiken voor hun stageopdrachten en het leerwerk. Het leuke is dat we deze wiki ook kunnen uitbreiden. Ik moet nog uitzoeken in hoeverre we het kunnen afschermen voor andere gebruikers. Het is primair bedoeld voor onze studenten. Voor wat betreft uitbreiding zit ik te denken aan bijvoorbeeld PowerPoints van de colleges. Wij hebben wel een sharepointomgeving, maar op de een of andere manier worden daar geen bestanden gedeeld. Bepaalde opdrachten worden al wel digitaal ingeleverd. Dat gebeurt in ons cijferprogramma Trajectplanner.
Het leuke hierbij is ook dat studenten bij ons in Pabo 1 leren werken met wiki’s. Ze kennen de omgeving dus en in die zin is het dus niet nieuw voor ze.
Evaluatie door de leerlingen/vakgroepcollega’s
Van collega ICT, Michel Vaders, kreeg ik terwijl ik bezig was een berichtje: Goed bezig man, lekker snel gehandeld met waar we het over gehad hebben. Een bijdrage voor het onderwijs. Van collega Janneke de Jong kreeg ik het volgende bericht: Ik vind dit een heel mooie en actuele vorm om onze materialen te delen met studenten. We moeten eens kijken hoe dit zich verhoudt tot het portaal. Mijn eerste indruk is heel positief. Daniël, je zet er wel vaart achter!

Collega Peter Ploemacher reageerde via de mail. Hij schrijft het volgende:
Hoi Daniël,

Hierbij mijn reactie op je Wiki die je ingericht hebt.
De Wiki is overzichtelijk ingericht, zodat ik snel de informatie kan vinden die ik nodig heb. Het is prettig dat je naast documenten ook links naar interessante sites over hetzelfde onderwerp hebt opgenomen. De search-tool is handig om snel op trefwoorden te zoeken.

Zo’n Wiki is heel geschikt om studenten van informatie te voorzien. De keerzijde is dat hij openbaar is, waardoor door ons ontwikkelde producten niet alleen voor onze studenten beschikbaar zijn. Via zoekopdrachten op Google kan een niet-student op de Wiki terechtkomen en daar informatie vandaan halen. Dat beperkt de content van de Wiki en verkleint de mogelijkheden om onze studenten via de Wiki van informatie te voorzien. Is het niet mogelijk een gesloten Wike te maken, uitsluitend voor genodigden?

Groet,
Peter

Collega Peter Dijkstra reageerde ook per mail. Hij schrijft het volgende:
Hallo Daniël,

Hier mijn beloofde reactie op de wiki van onze vakgroep die je in elkaar hebt gezet. Het eerste wat opvalt is de overzichtelijkheid van de website. Rechts zie je de structuur en elke module heeft zijn eigen bladzijde waarop je alles kunt zetten: documenten, links, plaatjes. Binnen Portaal is dat heel anders, veel ingewikkelder.
Het werkt ook snel, je vind je weg direct.

Nadeel kan zijn dat het open is voor iedereen. Is er geen mogelijkheid om het met een wachtwoord te beschermen?
En kunnen er ook filmpjes op worden gezet?


Wel, dat was het. Goed werk en we kunnen het zeker gaan gebruiken.


Groeten,


Peter

Uit de reacties blijkt dat het werk zeker gewaardeerd wordt. Wel blijft de vraag overeind in hoeverre dit openbaar is voor iedereen die op het web aan het surfen is. Deze vraag heb ik vrijdag 17 juni voorgelegd aan collega Michel Vaders. Hij wist ook niet zo goed te vertellen of het wel of niet afgeschermd kon worden. Wel gaf hij aan dat je de mogelijkheid kunt bieden om mensen uit te nodigen als lid. Daar was ik inmiddels al achter.
Als ik zelf op zoek ga, zie ik dat de mogelijkheid er wel is om het af te schermen, maar dat kost €20,00 per maand. Dat heb ik er momenteel niet voor over. Zoals ik al zei, zijn we ook aan het bekijken in hoeverre we gebruik kunnen maken van de Sharepointomgeving en Trajectplanner.
Om deze reden mag ik het ook nog niet tonen aan studenten. Wel heb ik gepolst bij een paar klassen hoe ze het zouden vinden als er iets dergelijks voor ze geregeld zou worden. Naar verwachting reageerden ze daar positief op.
Hoe kan ik ICT inzetten in mijn onderwijs?
We zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het nadenken over het inzetten van ICT in ons onderwijs. We doen dat regelmatig door bijvoorbeeld het gebruik van smartboards. Tijdens de colleges geven we studenten regelmatig bruikbare sites mee. Daarnaast proberen we ook de aandacht te richten op programma’s die te gebruiken zijn binnen het basisonderwijs. Dat gaat van de bekende site Nieuwsbegrip tot Muiswerk e.d.
Sinds het afgelopen jaar promoten we ook het digitaal inleveren van opdrachten. Het probleem is daarbij wel dat ik als docent vierkante ogen krijg van het corrigeren, maar je kunt het geheel wel direct aftekenen. Daarbij komt ook dat we leven in een andere wereld dan pakweg 15 jaar geleden. Ik weet nog dat ik zelf de pabo ging doen in 1998. Ik heb toen nota bene leren mailen, dat had ik nog nooit gedaan. Momenteel weten kleuters al bijna hoe dat moet. De jongeren en jongvolwassenen van tegenwoordig groeien helemaal op in het digitale tijdperk. Binnen ons onderwijs kunnen we er gewoon niet meer omheen. Voor mij blijft het nog zoeken naar bruikbare toepassingen. De Wiki is er een van. Ik hoop dat onze collega’s ICT ons ook op de hoogte blijven houden van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.