ICT Nederlands


Opdracht 2e bijeenkomst

Voor deze opdracht heb ik de site www.23onderwijsdingen.nl bestudeerd en een vijftal onderwerpen gekozen om nader te onderzoeken en op te reflecteren.

In mijn lessen maak ik vaak gebruik van de computer, maar dan voornamelijk als tekstverwerker. Ook leer in leerlingen goed gebruik te maken van zoekmachines en laat ik hun via cambiumned.nl oefenen met spellings- en grammaticaopdrachten. De computer gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen, huiswerk in te laten leveren, lesmateriaal op te zetten is voor mij vrij nieuw.
Dit jaar is bij ons op school ‘Moodle’ geïntroduceerd. Hierop kunnen planningen, toetsen leerstof ed gedeeld worden. ICT in deze vorm is voor mij een nieuw en onbekend terrein. Er valt voor mij nog veel te leren.

De onderwerpen die ik heb bestudeerd zijn:
2. Weblogs in het onderwijs
9. Veiligheid en privacy op Web 2.0
12. LibrabryThing
13. Wiki’s
14. Online documenten maken en delen


2. Weblogs in het onderwijs
Leerlingen communiceren makkelijk via internet. Iedere leerling een eigen weblog waar hij of zij de gelezen boeken bij houdt lijkt me een goede manier om (jeugd)literatuur te bespreken. Leerlingen kunnen met elkaar in gesprek over hun gelezen boeken en ik kan als docent zo bijhouden waar ze mee bezig zijn. Ook kun je als docent het voortgangsproces in de gaten houden. Een weblog bijhouden biedt voor een leerling het voordeel dat hij op deze manier leert om de documenteren, zoeken in andere weblogs en te reageren op medeleerlingen.
Ik heb wel vragen over de privacy. Een weblog is voor iedereen leesbaar. Het kan zijn dat het leerlingen remt in het schrijven over hun leeservaringen. Het lijkt me een goede zaak als de weblogs op een bepaalde manier afgeschermd kunnen worden en alleen zichtbaar zijn voor klasgenoten met wie ze informatie over boeken moeten delen.
Ik zou weblogs willen inzetten voor het vak fictie. Ik geef nu nog alleen les in de onderbouw, maar ook daar kunnen leerlingen al vertrouwd raken met het schrijven van weblogs, informatie delen over boeken, gedichten en verhalen. Het opzetten van een klassenhyves behoort ookjtot de mogelijkheden.

Op de school waar ik werk is een beperkte mogelijkheid voor leerlingen om gebruik te maken van pc’s en laptops. Om het goed te laten slagen is er voldoende materiaal nodig. Ik ontbeer nog wel de nodige kennis om zelf een goede weblog op te starten en daarmee op een goede manier mee aan het werk te gaan, zodat leerlingen ook gestimuleerd raken.

9. Veiligheid en privacy op Web 2.0
Van dit artikel had ik gedacht veel te leren over privacy op het net. Echter alle informatie die wordt verstrekt is bekend en/of verouderd. De informatie is een open deur, zoals ‘eerst je account afsluiten, zodat iemand die na je op de computer komt niet op jouw account kan’. Dit ligt nogal voor de hand. Informatie over hoe je weblogs, hyves, msn afschermt voor mensen die je niet op je site wilt laten meelezen, vind ik niets nieuws.
Bij ons op school is Hyves, msn en dergelijke sites ook verboden. Het zijn echter wel sites waar leerlingen heel gemakkelijk mee omgaan en vertrouwd mee zijn. Het is een onderzoek waard om te kijken op welke manier dergelijke middelen ingezet kunnen worden in lesprogramma’s.
Ik zou nog wel meer kennis willen hebben over privacy en veiligheid op Web 2.0. Van dit artikel ben ik niet veel wijzer geworden.


12. LibraryThing
LibraryThing is een handig middel om online een boekenkast te maken. (Mede)leerlingen kunnen op deze manier makkelijk boeken vinden die aansluiten op hun smaak en belevingswereld.
LibraryThing kan ook een leuke aanvulling zijn op de weblog die leerlingen maken. Ik vraag me wel af hoe makkelijk (of moeilijk) het is voor leerlingen om hier op te zoeken en er hun eigen lijst uit samen te stellen.
Het lijkt me een handig instrument om leerlingen op ideeën te brengen. Ik heb nog wel de nodige handigheid nodig om met dergelijke sites te werken.


13. Wiki’s
Een Wiki lijkt me een ideaal middel om in een klas te werken met schrijfopdrachten, fictie te bespreken ed. Je ziet elkaars werk, je kunt op elkaar reageren. Het lijkt me overzichtelijker en duidelijker te werken dan met weblogs. Daarbij is Wiki breed inzetbaar en kun je met andere docenten lesplannen opzetten.
Ik zou hiermee in mijn havo/vwo 2 en 3 aan de slag kunnen met schrijfopdrachten. Ik mis echter de handigheid en de tijd om een dergelijke Wiki in elkaar te zetten. Het gaat nu al naar het eind van het schooljaar. Om een goed beeld van het resultaat te kunnen krijgen, heb je m.i. meer tijd nodig.


14. Online documenten maken en delen
Op mijn school zijn wij dit jaar aan de slag gegaan met ‘Moodle’. Dit is een programma waar planningen, lesmateriaal en toetsen op gezet kunnen worden. Leerlingen kunnen in één oogopslag zien wat ze moeten doen, wanneer het af moet zijn en waar ze de lesstof voor de opdrachten kunnen vinden.
In de toekomst gaan de docenten ook via dit programma communiceren en lesprogramma’s maken. De site is nog in ontwikkeling. Ik denk dat via Google documenten maken en delen goed inpasbaar is in de manier van werken op onze school.
Ik zou nog wel willen weten of je via een link ook direct in het document kan komen en op welke manier de documenten kunnen worden afgeschermd voor mensen die je niet mee wilt laten lezen.

Tussen het tweede en derde college wil ik met 2 (of 3) klassen gaan werken met een weblog. Voor de klassen 1 t/m 3 havo/vwo ben ik weblogs aan het ontwikkelen. Hierop vinden zij opdrachten voor bijv. het schrijven van reflecties op leeswerk. De eerste opdrachten heb ik erop gezet. (http://gsrned1.blogspot.com, http://gsrned3.blogspot.com)
Ook wil ik me verdiepen in Wiki. Ook die heb ik aangemaakt. Wiki lijkt me geschikt om met leerlingen te oefenen met o.a. schrijfopdrachten. Ik ben er nog niet uit hoe ik de informatie in wiki moet zetten en hoe leerlingen hun werk erop kunnen inleveren.

LibraryThing lijkt me uitermate geschikt om in mijn klassen 3 en 4 vmbo-tl in te zetten. Leerlingen zijn veelal zoekende welke boeken ze mogen en ook willen lezen. Vaak weten ze te weinig van schrijvers en genres om een goede keuze te kunnen maken. LibraryThing kan ze hierbij op weg helpen. De volgende stap is dan dat ze hun verslagen en reflecties op de gelezen boeken op wiki of op weblog zetten, zodat medeleerlingen hier ook hun voordeel mee kunnen doen.

Omdat LibraryThing nog een te veel omvattend en tijdrovend project is, ga ik me eerst concentreren op de weblog en wiki. Een plan van aanpak en wat ik wil bereiken volgen nog.

Opdracht derde bijeenkomst

  1. Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor het werken met ICT in je (vak)lessen. Er is, zo nodig, ook een volledige instructie voor de leerlingen bijgevoegd.
  2. Het belangrijkste is dat je kan aangeven wat je wil bereiken met deze nieuwe aanpak en in hoeverre je denkt dat het gebruik van ICT hierbij het leren van de leerlingen ten goede komt. Vragen die in elk geval aan de orde komen in het ontwerp zijn: Wat wil je bereiken, Waarom wil je dit bereiken, Wat is de bijdrage va ICT hierbij, Hoe pak je dit aan, Hoe ga je de uitkomst evalueren.
  3. Dit plan is binnen een maand na de tweede bijeenkomst ( dus voor 3 april) op je persoonlijke pagina geplaatst .
  4. Je hebt dit plan in de praktijk uitgevoerd in je klas(sen) en afgerond voor de derde bijeenkomst.
  5. Je hebt een plan gemaakt hoe je dit wil evalueren, of deze evaluatie al uitgevoerd. Deze evaluatie is tweevoudig: een evaluatie en reflectie van jou en een evaluatie van je leerlingen.
  6. Je heb wat meer ervaring opgedaan met online samenwerken door op de algemene pagina's van de WIKI en/of op persoonlijke pagina's van medestudenten minstens twee keer een vraag te stellen / een suggesties te doen.

Derde bijeenkomst


Eindopdracht


  1. Ontwerp en plan van aanpak lessenserie / didactische toepassing ICT bij het leren in jouw lessen. Hierin is ook de keuze voor de manier van evaluatie opgenomen. Hierin staat ook de onderbouwing van alle keuzen die je hebt gemaakt.
  2. Een logboek waarin je reflecteert op de gang van zaken. Dit logboek kan de vorm hebben van een weblog, op je pagina in deze WIKI worden opgeschreven of een Word document.
  3. Evaluatie van de resultaten. Dit kunnen kwantitatieve of kwalitatieve gegevens zijn of een combinatie van beide.
  4. Een evaluatie door de leerlingen.
  5. Een reflectie op:
  • de behaalde resultaten
  • de leerresultaten van jezelf
  • jouw idee over de mogelijkheden van inzetten van ICT in het / jouw onderwijs.