Reflectie en visie op mogelijkheden ICT Nederlands Opdracht 2


De volgende 5 onderwijs dingen heb ik bestudeerd:​
2. Weblogs in het onderwijs
11. Sociale netwerken
12. Library Thing
16. Microbloggen met Twitter
22. Onderwijs 2.0

2. Weblogs in het onderwijs
1. Wat inspireerde mij en waarom?

Voor het samenwerken van de leerlingen aan een project lijkt mij een Weblog uitermate geschikt. Het begeleiden van de docent en het geven van feedback aan de leerlingen kan uitstekend m.b.v. Weblogs gebeuren. De voortgang kan goed gecontroleerd worden.
2. Waar heb ik vragen over?
Hoe maak ik een Weblog?
3. Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
Met de leerlingen wil ik met een Weblog gaan werken. Dit wil ik doen met blogger.com.
4. Wat heb ik daarvoor nodig?
Hiervoor hebben de leerlingen en ik een computer met internetverbinding nodig.
11.Sociale netwerken

1. Wat inspireerde mij en waarom?
Hyves, MySpace en Facebook, hier werken onze kinderen mee. Ik heb me er niet in verdiept, maar dat zou eigenlijk dus wel moeten. Het zou goed zijn als ik regelmatig zou kijken op een pagina waar mijn leerlingen mee bezig zijn. Ik zou ook op deze manier contact met hen kunnen krijgen. Dit zou heel positief kunnen zijn.
2. Waar heb ik vragen over?
Willen mijn huisgenoten mij hierin wegwijs maken?
3. Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
Op bijv. Hyves contact maken met mijn kinderen en/of leerlingen.
4. Wat heb ik daarvoor nodig?
Een webbrowser
12. Library Thing
1. Wat inspireerde mij en waarom?
Het programma inspireert mij zeer, omdat dit programma uitermate geschikt is voor docenten Nederlands. Zij hebben te maken met boekenlijsten. Een catalogus die aangepast en uitgebreid kan worden, lijkt mij zeer handig voor mijn lespraktijk.
2. Waar heb ik vragen over?
3. Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
Een catalogus specifiek voor mijn school maken.
4. Wat heb ik daarvoor nodig?
12. Library Thing
16. Microbloggen met Twitter
1. Wat inspireerde mij en waarom?
De politiek inspireerde mij laatst gigantisch om mij in het twitteren te verdiepen. Politici hadden op deze manier snel contact met hun kiezers. De informatie op Twitter was sneller dan een krant kon bieden.
2. Waar heb ik vragen over?
Geen
3. Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
Twitteren
4. Wat heb ik daarvoor nodig?
Een webbrowser.
22. Onderwijs 2.0
1. Wat inspireerde mij en waarom?
Verdieping in de digitale kloof spreekt mij aan. Ik ben zelf boven de vijftig en merk dat de jongeren veel handiger zijn met de computer. Het zint me eigenlijk helemaal niet, dat ik niet zo handig ben met het gebruik van bijv. Hyves. Ik denk dat ik veel meer moet weten van computers. Ik werk met iemand van allochtone afkomst die weinig kaas heeft gegeten van het gebruik van de computer. Ik zie dat het nodig is, dat wij als docenten hier ook rekening mee moeten houden.
2. Waar heb ik vragen over?
Ik heb geen vragen.
3. Wat zou ik ( eventueel) zelf willen gaan doen?
Informatie wat betreft computergebruik geven aan de allochtone cliënt waar ik Nederlands aan geef.
4. Wat heb ik daarvoor nodig?
De bestudeerde informatie bij 22. Onderwijs

Een lesplan online voor werken met ICT in de vaklessen
Het plan van aanpak voor het werken met ICT in mijn vaklessen houdt het volgende in: De leerlingen moeten hun verwerkingsopdrachten n.a.v. twee gelezen boeken op mijn persoonlijke weblog zetten. Als instructie zet ik de volgende tekst op mijn blog:
Beste allemaal,
Dit is het blog! De volgende twee verwerkingsopdrachten van jullie gelezen boeken kan je in dit blog zetten:
1. Maak een abc-lijst bij een van de boeken. (Bijvoorbeeld: De A van armoede, of Alex, of Afrika.) De letters q, x en y mag je overslaan.
2. De auteur van het boek is benieuwd naar jouw mening. Schrijf hem/haar een brief waarin je vertelt wat je van het boek vindt. Geef argumenten en voorbeelden uit het boek.
Veel plezier en succes toegewenst! Ik ben heel benieuwd naar jullie werk!

Het lesplan is uitgevoerd, geëvalueerd en afgerond
Op mijn weblog http://mevr-couprie.blogspot.com staat veel werk van klas H/V1E. De leerlingen hebben bijna allemaal hun twee opdrachten op het blog gezet. Zij kregen voor de twee onderdelen een repetitiecijfer. De leerlingen mochten kiezen tussen digitaal inleveren en op papier inleveren. Een enkeling heeft de verwerkingsopdrachten op papier ingeleverd.
De evaluatie naar de leerlingen toe heb ik op het blog bewust algemeen gehouden. Een leerling heb ik specifiek bij name genoemd met het doel andere leerlingen te stimuleren om met het blog te gaan werken. Hij was de eerste die zijn verwerkingsopdrachten op het blog zette. Ik complimenteerde en bedankte hem in een vakles. Dit is een reactie op het blog van mij naar de leerlingen: Beste allemaal die hun werk op dit blog hebben gezet. Heel leuk en fijn om zoveel reacties te krijgen. Een enkeling is denk ik nog vergeten om de brief aan de auteur hier op te zetten. Doe dit nog even. Ik reageer laat met deze opmerking, probeer dit daarom in week 19 zo snel mogelijk te doen. Corné, wat goed! Je hebt hulp gevraagd en het is je gelukt om met het blog te werken. Bij 29-4-2010 08:02 staat geen naam vermeld. Van wie is dit?
Heel goed dat een aantal van jullie de schrijver bij het abc heeft gezet. Dat had ik beter moeten vermelden. Het zou fijn zijn als degenen die dat niet hebben gedaan, dat alsnog doen. Degenen die allebei de opdrachten hebben gemaakt, kunnen hun cijfer persoonlijk van mij horen. Vraag het aan het begin of het eind van de les.

In mijn vakles Nederlands heb ik het werken met het Weblog geëvalueerd. Ik heb de leerlingen gecomplimenteerd met hun werk. Ik heb hen ook gezegd dat ik bewust heb gekozen voor het niet corrigeren op spellingfouten op het Weblog. Ik heb hen gezegd dat ik dit corrigeren op spellingfouten niet heb gedaan omdat ik het vervelend vind als iedereen elkaars gecorrigeerde werk ziet. Ik heb per leerling aantekeningen gemaakt en ik ben met mijn aantekeningen persoonlijk langs de desbetreffende leerlingen gegaan. Ik heb bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt zoals: let de volgende keer op hoofdletters en vergeet geen letters over te slaan. De leerlingen die hun werk op papier hadden ingeleverd, kregen hun werk ook op spellingfouten gecorrigeerd terug. Bij deze leerlingen heb ik mijn opmerkingen op papier geschreven en indien nodig mondeling toegelicht.

Logboek

De eerste bijeenkomst op 2-12-2009 vind ik boeiend. We maken kennis met Jeroen Clemens. Hij introduceert een WIKI, vertelt eigen erva-
ringen en laat de website '23 onderwijsdingen' zien. De vorige bijeenkomst was een stuk minder uitdagend en boeiend. De eerste ICT-bijeenkomst vond plaats in een collegezaal waar docenten met verschillende vakken bij elkaar zaten. De presentatie zat niet goed in elkaar. De docent, waarvan ik de naam niet meer weet, vroeg om hulp, omdat hij volgens mij zelf de zaak niet in orde had. Het was een zeer afstandelijk massaal gebeuren, waarbij we een stencil met opdrachten meekregen. Dit stencil zorgde ervoor dat ik door de bomen het bos niet meer zag. De bijeenkomst van 2-12-2009 is dus gelukkig heel wat anders. Jeroen zelf, is enthousiast over zijn werk. Hij is een man van de praktijk en geeft mij het gevoel dat hij bijzonder veel af weet van ICT en alles wat daarmee te maken heeft en dat van belang is voor onze lespraktijk. Hij geeft zelf ook Nederlands in het voortgezet onderwijs. Dit spreekt mij ook erg aan.
Wij krijgen als huiswerk mee; het bestuderen van '23 onderwijsdingen' en het bestuderen van de WIKI http:/ictnederlands.wikispaces.com De uitwerking hiervan staat hierboven. De tweede bijeenkomst moet ik hebben bedacht wat ik op school wil gaan doen en wil uitproberen. De Win-toets wordt bij ons op school door een enkele docent gebruikt. Ik mail Jeroen dat ik op school met de Win-toets aan de gang wil gaan.
Jeroen keurt dit goed en vraagt om een verdere uitwerking te maken en door te geven. Dit doe ik. De tweede ICT-bijeenkomst denk ik hier anders over. Met de studiegenoten uit mijn leerteam spreek ik over het maken van een Weblog. Jeroen kaart aan het begin van de tweede bijeenkomst dit onderwerp ook weer aan. Ik raak enthousiast en vraag of ik de Win-toets in een Weblog mag veranderen. Jeroen keurt dit goed en ik ben van plan om een Weblog te maken. We krijgen van Jeroen te horen dat je gratis een Weblog kan maken. Ik ga hier thuis verder mee aan de gang.
Ik heb gezocht naar een Weblogsysteem waarbij mijn voornaam niet vermeld hoefde te worden. Ik wilde namelijk mijn Weblog met 'Mevrouw Couprie" laten beginnen. Op school worden wij namelijk met 'meneer' en 'mevrouw' aangesproken. Ik heb mij aangemeld bij 'blogspot'. Ik heb al mijn gegevens ingevoerd en als laatste een discussie gestart zodat ik met de leerlingen kan communiceren. Het begin van de discussie houdt de volgende tekst (die hierboven ook al staat) in:


Beste allemaal,
Dit is het blog! De volgende twee verwerkingsopdrachten van jullie gelezen boeken kan je in dit blog zetten:
1. Maak een abc-lijst bij een van de boeken. (Bijvoorbeeld: De A van armoede, of Alex, of Afrika.) De letters q, x en y mag je overslaan.
2. De auteur van het boek is benieuwd naar jouw mening. Schrijf hem/haar een brief waarin je vertelt wat je van het boek vindt. Geef argumenten en voorbeelden uit het boek.
Veel plezier en succes toegewenst !Ik ben heel benieuwd naar jullie werk!

Ik kies ervoor om niet teveel zelf op het Weblog te schrijven. Wanneer er heel wat materiaal binnen is, zet ik het volgende op het blog: Beste allemaal die hun werk op dit blog hebben gezet. Heel leuk en fijn om zoveel reacties te krijgen. Een enkeling is denk ik nog vergeten om de brief aan de auteur hier op te zetten. Doe dit nog even. Ik reageer laat met deze opmerking, probeer dit daarom in week 19 zo snel mogelijk te doen. Corné, wat goed! Je hebt hulp gevraagd en het is je gelukt om met het blog te werken. Bij 29-4-2010 08:02 staat geen naam vermeld. Van wie is dit?
Heel goed dat een aantal van jullie de schrijver bij het ABC heeft gezet. Dat had ik beter moeten vermelden. Het zou fijn zijn als degenen die dat niet hebben gedaan, dat alsnog doen. Degenen die allebei de opdrachten hebben gemaakt, kunnen hun cijfer persoonlijk van mij horen. Vraag het aan het begin of het eind van de les.

Henrieke de Pater zet nog een positieve opmerking op het blog. Hier reageer ik op. De leerlingen vertel ik in de les dat een studiegenoot ook heeft gereageerd en ik op haar. Dit vinden de leerlingen erg interessant.
De deadline voor het inleveren van de producten is verstreken. Ik rond deze opdracht af en geef een enkele leerling uitstel wat betreft het inleveren van het product. Deze leerling had een gegronde reden om uitstel te vragen. Met mijn havo 3 klas wil ik op het blog gaan werken. Er staat 'rotzooi'op. Ik vind dit heel erg vervelend. De leerlingen heb ik in Word en op mail verder laten werken en verwijder 's middags het materiaal wat niet op het blog hoort te staan. Ik zorg ervoor dat leerlingen niet meer anoniem kunnen inloggen.


Hoe ging het?
Een reflectie over het ontwerp en de uitvoering daarvan
Het werken met het blog heb ik als zeer leuk ervaren. Ik had nog nooit met een Weblog gewerkt. De opdrachten had ik ook nog nooit aan een klas gegeven. Ik was daarom ook zeer benieuwd naar de resultaten. Het viel mij mee dat er zoveel reacties binnen kwamen. Achteraf vond ik het eigenlijk wel logisch dat de resultaten binnenkwamen. De leerlingen hadden over het algemeen toch minder zin om de pen te pakken. Er was door mij een deadline gesteld en dit feit zorgde er ook voor dat ik resultaten binnen kreeg. In de vakles vroeg ik regelmatig hoe het met de opdracht voor het Weblog stond. Dat heeft ook geresulteerd in de goede resultaten. De leerlingen wisten ook dat er een repetitiecijfer voor deze opdracht zou worden gegeven. Dit zal ook invloed hebben gehad. Aan het begin van het cursusjaar heb ik de leerlingen een boekenlijst gegeven waaruit zij twee boeken moesten lezen. De leerlingen hadden dus ruimschoots de tijd om twee boeken te lezen. Ik heb geen leerling over tijdnood horen klagen. Een leerling kon het blog moeilijk vinden. Hij is begeleid en zette daarna ook zijn werk op het blog. Het ontwerp van de verwerkingsopdracht 1 zou ik de volgende keer uitgebreider maken. Sommige leerlingen hebben mooie uitgebreide opdrachten gemaakt. Een aantal leerlingen heeft opdracht 1 zeer summier gemaakt. Mijn voorbeeld had beter moeten zijn. Ik gaf voorbeelden als 'De A van armoede'. Dit had een mooie zin moeten zijn. Een leerling kwam teleurgesteld naar mij toe om te vertellen dat de schrijfster aan wie zij haar brief van het blog ook had gestuurd, niet op haar brief had gereageerd. Ik was verrast. Leuk dat deze leerling zo enthousiast met deze opdracht aan de gang was gegaan. Ik realiseerde mij dat ik dit voorval de volgende keer dat ik deze opdracht geef, moet aankaarten. Het werken met het Weblog met deze klas vond ik heel goed gaan. Ik ben voorzichtig geweest bij het opgeven van de opdrachten. Bij het opgeven van deze opdrachten zou ik de volgende keer nog meer werk op het Weblog willen zien.

Wat leerden we ervan?
Reflectie over de leerresultaten van de leerlingen en die van mijzelf
Hoe ga ik de uitkomst evalueren? De evaluatie voor de leerlingen is middels een enquête afgenomen;

helemaal niet leuk
niet leuk
weet ik niet
leuk
heel leuk
1. Hoe vond je het om 'De brief voor de koning' in de les te kunnen zien?
0
0
0
3
21
2. Hoe vond je het om een strip over 'De brief voor de koning' te maken?
0
3
0
21
0
3. Hoe vond je het werken met het blog?
0
6
12
3
3
4. Hoe vond je de 'communicatieles'?
0
0
9
12
3
5. Hoe vond je het om een boekpresentatie voor te bereiden?
0
6
3
9
6
6. Hoe vond je het om de boekpresentatie te houden?
0
9
0
9
6
7. Hoe vond je het schrijven van een zelfverzonnen verhaal?
0
6
3
15
0
8. Hoe vond je het schrijven van geheimtaal?
0
3
0
18
3
9. Hoe vond je het maken van een cartoon?
0
3
6
15
0
10. Hoe vond je het maken van een muurkrant?
0
3
3
15
3


Deze enquête heb ik afgenomen om te evalueren wat de leerlingen van verschillende activerende werkvormen vonden. Bij het blog weet de helft van de leerlingen niet wat zij van het blog vinden. De instructie naar de leerlingen had beter gekund. De volgende keer zou ik niet klassikaal met een beamer de instructie geven, maar de instructie in een computerlokaal geven. Dit zou een andere uitslag kunnen geven. In het computerlokaal kan iedere leerling de beschikking over een eigen computer hebben. Misschien vinden de leerlingen het werken met het blog dan wel leuk. Ik heb het idee dat een aantal leerlingen het namelijk moeilijk vond om te werken met het blog. Zelf heb ik als nadeel van het Weblog ervaren dat ik de spellingfouten niet direct kan verbeteren. Ook heb ik ervaren dat ook bij een Weblog leerlingen hun naam kunnen vergeten te vermelden. Ik moet dus regelmatig op het Weblog kijken om dit te controleren. Ik zou nu kiezen voor het niet meer anoniem inloggen. Dan kan ik natuurlijk ook achterhalen welke leerling wat ingeleverd heeft. Een nadeel van het Weblog vind ik dat ik niet iedere leerling alle persoonlijke informatie kan geven die ik zou willen geven. Ik heb dit opgelost door handmatig aantekeningen te maken en die mondeling in een vakles door te geven en toe te lichten. Als positief heb ik ervaren, dat het werk op het blog veel sneller nakijkt. Ook is het leuk om persoonlijke stukjes van leerlingen te krijgen met bijv. de opmerking dat een boekenlijst verdwenen is en het verslag er zo snel mogelijk aankomt. De leerlingen waarmee ik heb gewerkt kwamen over het algemeen voor het eerst in aanraking met een blog. Wanneer ik met oudere leerlingen met een blog zal werken, kan de uitslag weer heel anders zijn. Mijn conclusie is dat ik zeker volgend cursusjaar met mijn blog verder ga en dit Weblog niet verwijder. Een uitbreiding voor klas 2 en 3 op mijn Weblog lijkt me een uitdagend idee! Ik hoop het nieuwe cursusjaar een havo 4 klas te krijgen. Misschien zijn er ook mogelijkheden om met deze vierde klas met het Weblog te werken. Ik leer hiervan dat bij het werken met het blog op school een aantal keren in het computerlokaal moet worden gewerkt. De leerlingen kunnen samenwerken en elkaar helpen met goede grammaticale zinnen maken en spellingfouten verbeteren. Ik heb geleerd dat ik de opdrachten heel specifiek en duidelijk moet opgeven. Zie hierboven bij 'Hoe ging het?' De opdrachten zou ik nu uitgebreider maken en ik zou meer werk van de leerlingen van verschillende klassen op het Weblog willen zien. Ik leerde ook dat ik niet meer zoals ik hierboven al noemde, de leerlingen anoniem wil laten werken op het blog. De meeste leerlingen zetten hun naam wel onder hun werk, dit heeft dan ook een andere reden. Op een gegeven moment kwam er 'rotzooi' op mijn blog te staan. Soms zelfs persoonlijk getint. Ik kon niet achterhalen waar dit vandaan kwam. Ik kan mij trouwens niet voorstellen dat het iets met de klas te maken heeft die op het blog werkte. Ik vond dit gebeuren heel vervelend en wil dit niet nog een keer meemaken. Ik heb 'het materaal' wat niet op het blog hoorde te staan verwijderd en gezorgd dat de leerlingen een account nodig hebben voordat zij op het blog kunnen werken. Ik kan zo achterhalen wie er wat op mijn blog zet. Ik heb hier van geleerd dat ik veel meer naar de roosterkamer moet gaan om een computerlokaal voor mijn klassen te reserveren. N.a.v. het werken met het blog ben ik dit al gaan doen met een havo 3 klas, maar ik moet dit zeker volgend cursusjaar gaan vermeerderen.


Wat kunnen we ermee?
Reflectie over mogelijkheden inzetten van ICT in het/mijn onderwijs
Wat wil ik met het werken met mijn Weblog bereiken?
De leerlingen uit de brugklas die de verwerkingsopdrachten op mijn Weblog moesten zetten, werkten bijna allemaal voor het eerst met een blog. Voor hen en mij was dit nieuw. Ik heb ervaren dat het mij een hoop papierwerk scheelt. Dit is niet het doel geweest van het werken met een blog. Ik wil met het werken met het blog een snellere interactie met de leerlingen bereiken. Ik wil ook het werken met ICT promoten bij ons op school. We laten de leerlingen nog erg veel op papier schrijven.
Waarom wil ik dit bereiken? Het inleveren van leesdossiers wordt hiermee op papier voorkomen. De leerlingen werken op deze manier met de computer, wat heel wat leerlingen schrijven scheelt en mij handschriftontcijfering. Ook vinden veel leerlingen het prettig om met de computer te werken.
Wat is de bijdrage van ICT hierbij? De leerlingen zullen een computer nodig hebben. Thuis en/of op school kunnen zij hier gebruik van maken. De leerlingen moeten wel instructie krijgen over hoe zij op mijn blog moeten komen. Ik heb hen deze instructie gegeven.
Hoe pak ik dit aan? In een vakles heb ik de klas instructie gegeven over hoe zij op het blog moesten komen. Met de beamer is dit gepresenteerd. Regelmatig heb ik in mijn vakles gevraagd hoe het stond met het blog en indien nodig heb ik hulp geboden om met het blog te kunnen werken. Sommige leerlingen konden er moeilijk 'op komen'. Ik ben van plan om volgend cursusjaar een computerlokaal te reserveren. De leerlingen kunnen dan op school nog meer opdrachten op mijn blog zetten. Ik kan hen dan ook ter plekke de ondersteuning geven die zij nodig hebben. Zij kunnen dan ook samenwerken en elkaar op spellingfouten wijzen.
N.a.v. deze opdracht ben ik zoals ik hierboven al schreef, met mijn havo 3 klas verscheidene keren naar het computerlokaal getogen. Verschillende creatieve schrijfopdrachten heb ik hen daar laten maken. Ik kan de computer veel meer gaan inzetten in mijn lessen met al mijn klassen. Een paar dagen van te voren een computerlokaal reserveren voorkomt een hoop logistieke problemen. Het lokaal komt dan op tijd op de monitor te staan en leerlingen weten zo waar zij aan toe zijn. Dit bevordert ook de effectieve leertijd. Vanwege de slechte ervaring wat betreft 'rotzooi' op mijn blog zorg ik ervoor dat er met een eigen account wordt gewerkt, voordat de leerling het blog op gaat.


Online kennis delen en samenwerken

Op de WIKI bij Riet Andringa heb ik de vraag gezet: "Aan welke schrijfopdracht voor H3A denk je?" Van Riet krijg ik antwoord via de telefoon. Zij heeft de leerlingen de opdracht gegeven om een betoog over hun hobby te schrijven. Je kan dan denken aan muziek. De leerlingen moesten een inleiding schrijven en een medeleerling feedback geven. Dit moest thuis worden gedaan. In de lessen werd dit nabesproken.
Op de WIKI bij Martin van Wingerden heb ik de vraag gezet: " Hoe ziet het interne Weblog van het docententeam eruit?" Via de mail van de HU krijg ik van Martin te horen dat het interne Weblog van het docententeam bij hem via de digitale omgeving van 'It's Learning' toegankelijk is voor de teamleden. De teamleider heeft een naam gegeven (team H4/5) en vervolgens de diverse teamleden toegang gegeven om gebruik te maken van deze digitale omgeving. Hier staan de uitnodigingen op voor de teamvergaderingen en de notulen daarvan. Ook bijdragen van collega's (interessante artikelen,filmpjes etc.) zijn mogelijk Er wordt bij Martin op school nog weinig gebruik van gemaakt. Het is het eerste jaar dat er bij hem op school in teams wordt gewerkt en de eerste stappen zijn gezet.
Henrieke de Pater reageerde positief op het blog waar de leerlingen ook op gewerkt hebben. Ik heb daarna op het blog op haar gereageerd.
Jeannette Kuiper vraagt of iemand op de WIKI wil reageren. Zij doet een test. Ik reageer.
Bij het online kennis delen en samenwerken heb ik bovenstaande voorbeelden gegeven. Dit delen en samenwerken houdt wat betreft mijn blog niet meer op.