Er is vreselijk veel literatuur over ICT en (moeder)taalonderwijs. Tegenwoordig vaak in de vorm van weblogs en wiki's. Ik zal hier een eerste aanzet geven voor verdere studie. Kijk ook op de pagina Online Leren van deze WIKI

  • Kennisbasis ICT. Er is steeds meer sprake van een vraag uit het veld naar studenten die beter educatieve toepassingen van ICT in de onderwijspraktijk kunnen brengen. De opleidingen hebben de taak duidelijk te maken over welke kennis en ervaring een aankomende leraar moet beschikken. Om die reden heeft ADEF (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten) opdracht gegeven een ‘Kennisbasis ICT’ op te stellen, naar analogie van de kennisbases die in dezelfde tijd werden ontwikkeld voor de vakken in het tweedegraads gebied.
  • Rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, NL Kids online, dd 5 maart 2010, het resultaat van een internationaal onderzoek naar kansen en risico's voor jongeren (van 6 tot 18 jaar) van online activiteiten. In het boekje kun je lezen waarom mediawijsheid belangrijk is en waarom we hier in Nederland extra alert moeten zijn en waarom ouders, onderwijs en andere partijen daarin een rol moeten spelen. Het boekje kan je bestellen of gratis downloaden van de site van het Sociaal Cultureel Planbureau. Interessant als je je bezighoudt met mediawijsheid of informatievaardigheden.
  • Wim Veen (2005). Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid.
  • Ronald Soetaert. De cultuur van het lezen van. In een essay, downloadbaar op de site van het Taalunieversum, beschrijft Soetaert uitvoerig en zwierig de complexiteit van geletterdheid in de 21e-eeuw
  • Willy Weijdema (2008) Literatuuronderwijs en ICT.
  • W. Rubens (2008) E-learning. Trends en ontwikkelingen.
  • Carola Houtekamer Internet is goed voor schrijven NRCT Next 28 september. Geraadpleegd 12-11-2009. In: http://www.nrcnext.nl/blog/2009/09/28/internet-is-goed-voor-schrijven/ In dit artikel wordt verwezen naar het Stanford Study of Writing
  • Annet Smith: heel veel artikelen, sites, presentaties over social software (WIKI, blogs etc). http://www.lnqs.com/socialsoftware/
  • Het volgen van de online cursus 23onderwijsdingen is aan aanrader. Het is een goede manier om in eigen tempo zicht te krijgen op de mogelijkheden en het gebruik van Web2.0 leren of wel social software. Daarin ook veel verwijzingen naar achtergrondliteratuur, videos etc